MeisterJournaal.nl

Scholen

Het basisonderwijs in Uithuizermeeden en omgeving is goed verzorgd. In de gehele gemeente Eemsmond zijn vijftien basisscholen gevestigd waarvan de onderstaande scholen zich bevinden in Uithuizermeeden.

* NBS de Sterren, NBS De Sterren is een Neutrale Basisschool. Neutraal geeft aan dat wij een school zijn voor alle kinderen ongeacht de verschillende levensovertuigingen en maatschappijvisies van de ouders van onze leerlingen.
website: klik hier

* Het Prisma, Het Prisma is een school met de Bijbel voor kinderen van christelijke ouders. Ouders uit diverse kerken laten hun kinderen naar onze school gaan. Het onderwijs wordt gegeven door leerkrachten die zelf overtuigd en actief christen zijn.
website: klik hier

* de Noordkaap. Missie: Elk kind ontwikkelt zich op CBS De Noordkaap optimaal binnen zijn of haar mogelijkheden, doordat er opbrengstgericht onderwijs en waardengericht onderwijs wordt gegeven.
website: klik hier