MeisterJournaal.nl

MeisterJournaal.nl

MeisterJournaal.nl

1 week 15 hours ago

22 november, 21:06 uur:

De exit polls:

De PVV heeft met afstand de verkiezingen gewonnen. De partij van Geert Wilders komt op basis van de exitpoll op 35 zetels. GL-PvdA lijkt af te stevenen op 26 zetels en de VVD op 23 zetels.

En, heb jij ook op de PVV gestemd ?

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

1 week 2 days ago

Museum Het Behouden Blik in Uithuizermeeden heeft afdgelopen donderdagmiddag de 15.000e bezoeker in haar bestaan mogen ontvangen.

Jurrie Schuls was de gelukkige. Hij ontving uit handen van conservator Carin van de Wal een bijzonder blik gevuld met de boekjes ‘Het Behouden Blik in 40 en in 25 Seizoenen’.

In deze boekjes kan Schuls thuis nog eens nagenieten van de verhalen die hij donderdagmiddag al ophaalde tijdens het bezoek aan het Meijster museum, waar hij en zijn gezelschap bijzonder van genoten.

Het Behouden Blik is een uniek museum waarin het Nederlandse decoratieve verpakkingsblik uit de periode 1880 tot 1980 centraal staat. Het museum trekt jaarlijks tussen de 1000 en 1200 bezoekers.

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

1 week 2 days ago

Boeren hebben dit jaar maar liefst 405 soorten nachtvlinders waargenomen op het erf en perceel. Dat is een record.

Het was voor het eerst dat er binnen een jaar 400 nachtvlindersoorten zijn geteld door de boerentellers. In totaal telden er 143 boeren en tuinders (nacht)vlinders, waarmee de biodiversiteit op het boerenland in kaart wordt gebracht. Samen telden ze meer dan 25.000 nachtvlinders. De telling leverde enkele verrassende uitkomsten op. Zo werd de zeldzame katoendaguil 17 keer gezien en is de zuidelijke stofuil met een opmars bezig. Vorig jaar werd deze soort 44 keer geteld, nu bijna 600 keer.

Tips
De resultaten werden bekend gemaakt tijdens de jaarlijkse deelnemersbijeenkomst van het boerenvlinderproject BIMAG. Voor boeren en tuinders die hun perceel of erf beter willen inrichten voor de vlinder, had ecoloog Celine Roodhart nog wel wat tips. ,,Een van de belangrijkste maatregelen die je dan kan nemen is gefaseerd werken. Doe eerst de ene kant van de sloot en werk met sinusbeheer voor het gras. Het belangrijkste wat je nu in de herfst kunt doen? Helemaal niks. Laat het blad liggen en snoei of maai geen ruige hoekjes, dan doe je het meeste voor vlinders en rupsen.”

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

1 week 2 days ago

Het Hogeland houdt dit jaar meer dan zes miljoen over. Dat geld kan de gemeente goed gebruiken gezien de de onzekerheden die op Het Hogeland afkomen.

Wederom blijkt de Eemshaven de kip met de gouden eieren te zijn. Want dat de gemeente zoveel geld overhoudt, komt onder andere door ontwikkelingen in de haven. Bijvoorbeeld op het gebied van de ozb. Door de ontwikkeling van de WOZ-waarden in de Eemshaven vallen de ozb-inkomsten voor niet-woningen namelijk veel hoger uit dan gedacht. Het gaat dan voornamelijk om de waardering van de energiecentrales. Dat levert een voordeel op van 1 miljoen euro.

Legesinkomsten;
Een andere meevaller wordt genoteerd op het gebied van de omgevingsvergunningen. Ook daarin speelt de haven een grote rol. ,,Met name door de ontwikkelingen in de Eemshaven zien wij een aantal grote incidentele opbrengsten bij de omgevingsvergunningen. Daardoor vallen de legesinkomsten hoger uit”, zegt de gemeente in de Najaarsnota. Het gaat om een meevaller van bijna 1,2 miljoen euro. Daar komt nog eens een miljoen bij omdat een potje met geld om lagere opbrengsten van de lokale heffingen op te vangen niet nodig is. Ook geld voor loon- en prijscompensatie komt vrij. Daarbij gaat het om 1,2 miljoen euro.

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

3 weeks 16 hours ago

EEMSHAVEN - Verschillende bedrijven die actief zijn in de Eemshaven hebben dinsdag de stichting ‘Werken in de Eemshaven’ gelanceerd. Het doel van de stichting is om zichtbaarheid en (her)kenbaarheid van de Eemshaven te vergroten, met als voornaamste focus het aantrekken van werkzoekenden.

De Eemshaven groeit gestaag. Volgens de bedrijven wordt het vanwege het beperkte aantal mensen in de regio echter steeds uitdagender om vacatures in te vullen. Met de stichting ‘Werken in de Eemshaven’ willen de bedrijven de Eemshaven zichtbaar maken voor mensen die niet uit de omgeving komen. Door gezamenlijk de handen ineen te slaan, hoopt de stichting de Eemshaven op de kaart te kunnen zetten voor werkzoekenden vanuit de hele provincie.

Kantoorpand in de binnenstad;
De stichting ‘Werken in de Eemshaven’ is zichtbaar op verschillende manieren. Via de website www.werkenindeeemshaven.nl kunnen werkzoekenden eenvoudig naar de vacaturepagina’s van de aangesloten bedrijven. Bovendien heeft de stichting een kantoorpand in de binnenstad van Groningen die haar zichtbaarheid toont middels een digitaal scherm en gevelreclame. Deze gezamenlijke locatie van de partners functioneert als een centraal knooppunt waar werkzoekenden persoonlijk advies kunnen krijgen en rechtstreeks in contact kunnen komen met potentiële werkgevers. Het kantoorpand van de stichting bevindt zich aan het Schuitendiep 80 in Groningen.

De deelnemers;
Werken in de Eemshaven bestaat uit de volgende partners: Amasus Shipping BV, Argo Schoonmaakservice, Broekman Logistics, Buss Terminal Eemshaven, Collé Rental & Sales, Groningen Seaports, Holland Malt, Lubbers @Work, TKF, Wagenborg Stevedoring, Wijnne Barends Logistics, Daiwa Housing, Seaway7, Werkman Hoofcare, Holemans, Elzinga Groep, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta, gemeente Het Hogeland en 2 Uitzendbureau.

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

3 weeks 19 hours ago

Maakt u het ook wel eens mee... ?
Dat er van die "coureurs" bij Groningen op de Eemshavenweg (N46, richting de Eemshaven) rijden die denken dat ze minuten winst maken op het traject naar huis, als ze je op onmogelijke plekken, met bijna gevaar voor andermans leven inhalen en vervolgens als ze voor je rijden op de rem trappen...
Dit was er vandaag weer eentje... Met kenteken:
J 600 TZ / Volkswagen.

MeisterJournaal.nl

3 weeks 4 days ago

Sinterklaas heeft laten weten dat hij met de boot op zaterdag 18 november aankomt in de haven van Uithuizermeeden. Dat is pas bijzonder nieuws, met de boot naar Meij! De haven ligt naast de boerderij 'Lamkumaheerd' aan de Berend Haikesweg 2. In de afgelopen weken waren er al voorbereidende werkzaamheden zichtbaar. Zo heeft de gemeente noodzakelijk groenonderhoud gedaan en kwam het Waterschap in actie om ook een gedeelte van het Meedstermoar schoon te maken. Binnenkort wordt er een ponton aangelegd zodat Sinterklaas ook veilig aan land kan komen.

Tegen 14.00 uur wordt Sinterklaas verwacht en zal dan muzikaal onthaald worden door een (dweil) orkest (van plaatselijke muziekverenigingen). Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland zal de Sinterklaas en zijn pieten dan ook verwelkomen. Hij zou het leuk vinden als bij het de aankomst vele kinderen en hun ouders op hem staan te wachten. In het dorp mogen de vlaggen uit om de Goedheiligman welkom te heten.

Op de scholen zijn kleurplaten uitgereikt. Tijdens het ontvangst neemt Sinterklaas of zijn Pieten deze graag in ontvangst.

Na het ontvangst vertrekt Sinterklaas voor een optocht door het dorp. De route gaat via de Havenweg, Oranjeplein, Kaapweg, Meidoornweg, Prinses Christinastraat, Willem de Mérodelaan, Hoofdstraat, Lange Drift, De Vennen, De Bommel, Lijnbaan, Vlasakker, Johan van Veenplein, Oudedijksterweg. Noorderstraat, Stationsstraat, Hoofdstraat naar de Burchtstraat alwaar in Rehoboth weer diverse activiteiten op het programma staan.

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

3 weeks 4 days ago

De gemeente Het Hogeland wil het dagelijks groenonderhoud planmatiger gaan uitvoeren. Dat is een van de conclusies na een evaluatie van het groenbeleidsplan dat de gemeente in 2021 heeft opgesteld.

Naast het planmatiger uitvoeren van het groenonderhoud wil men het groen ook biodiverser gaan maken. Ook startte dit jaar een proef met drie boeren om de geleverde afvalstroom als groene grondstof te gebruiken. Boeren hebben dat omgezet in compost volgens een gecontroleerde methode en daarna zelf gebruikt. De eerste resultaten zijn positief. De gemeente heeft ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en raakvlakken met andere beleidsvelden binnen de gemeente. Een van de aanbevelingen is een groenstructuurplan, waarin alle verschillende landschappen en structuren die door de gemeente heen lopen opgeslagen staan. Met dit plan heeft de gemeente een handvat voor toekomstige omgevingsplannen. Verder wil Het Hogeland de biodiversiteit binnen de gemeente in beeld brengen en kijken waar de kansen en knelpunten liggen.
,,Iedereen vindt wat van groen en het onderhoud daarvan”, zegt wethouder Stefan van Keijzerswaard. ,,Daarom is het goed om af en toe terug te kijken naar wat we hebben afgesproken en wat we daarvan hebben bereikt. We wilden vroegtijdig bekijken hoe het groenbeleid in de praktijk uitpakt om in de toekomst goede besluiten te kunnen nemen. Er komen grote uitdagingen op het gebied van groen aan, zoals de klimaatadaptatie. Daar willen we goed op voorbereid zijn. En daarover gaan we in gesprek met de gemeenteraad, om vervolgens een plan van aanpak te maken.”

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

3 weeks 4 days ago

UITHUIZERMEEDEN - Het stationsgebied in Uithuizermeeden zal de komende jaren een metamorfose ondergaan. Belangstellenden konden dinsdag tijdens een inloopbijeenkomst in gebouw Rehoboth kennis nemen van de plannen. Vrijwel alle bezoekers toonden zich aangenaam verrast.

De voorbereidingen voor de operatie zijn begin dit jaar opgestart en binnenkort zal Prorail met de eerste werkzaamheden aan het perron beginnen. Het overpad tussen beide perrons wordt veiliger gemaakt met automatische slagbomen. Ook wordt het overpad verplaatst naar de oostzijde (Hoofdstraat). Hiervoor wordt aan deze kant het perron ingekort. Het perron aan de noordwest-zijde (boskant) wordt langer gemaakt. Dit gebeurt eerst met een tijdelijke opstelling en medio 2025 wordt deze omgezet in een definitief perron. Ook is het de bedoeling om in 2025 de wissel aan de noordwest-zijde ter vervangen.

Vanwege deze werkzaamheden worden de drie oud papier-containers op het terrein tijdelijk verplaatst naar de parkeerplaats bij sporthal Scherphorn. Op de vrijgekomen plek krijgt het perron een extra in- en uitgang. Om alles te kunnen uitvoeren, zullen er van 8 tot 18 december geen passagierstreinen rijden. Arriva zal gedurende deze periode bussen inzetten.

Het buitenterrein van het station, het voormalige rangeerterrein, zal in 2024 herontwikkeld worden door NS. Het is de bedoeling dat de in de jaren ’70 gesloopte NS-werkschuur wordt herbouwd. Dit idee is al in 2016 aangedragen door Dorpsbelangen-adviseur Alfred Klein en opgenomen in het Visieplan Uithuizermeeden 2025. ,,Als alle seinen op groen staan, starten we in het voorjaar met de herbouw’’, zo laat het projectteam van Dorpsbelangen weten. De werkschuur wordt een inzameldepot voor oud papier en zal tevens onderdak bieden aan de vrijwilligers van OPA (Oud Papier Actie). Zij krijgen de beschikking over een kleine verblijfsruimte met toilet. Het terrein zal verder ingericht worden als P+R (Parkeren + op Reis).

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

1 month 3 days ago

NOORD-GRONINGEN - Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er op zaterdag 4 en zondag 5 november geen treinen tussen Groningen-Eemshaven en Groningen-Delfzijl. Arriva zet treinvervangend busvervoer in.

Voor het vervoer met een treinvervangende bus is een geldig vervoerbewijs nodig, zoals een ov-chipkaart of betaalpas. De reiziger checkt hiermee in op het station waar vandaan wordt vertrokken en checkt uit op het station van bestemming. In verband met de inrichting van de bus is het niet mogelijk om een fiets mee te nemen.

De bussen vetrekken in nagenoeg alle gevallen vanaf het station. Alleen in Warffum is dat niet het geval. Daar kunnen reizigers in- en uitstappen bij het tankstation langs de provinciale weg. In- en uitchecken kan ter plekke bij mobiele OV-palen.

Reizigers moeten rekening houden met een langere reistijd en bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden. De dienstregeling van het vervangende busvervoer staat op arriva.nl/werkaanhetspoor.

MeisterJournaal.nl

1 month 1 week ago

GRONINGEN – De druk op de huisartsenzorg neemt flink toe. Momenteel heeft in de provincie Groningen 54,9% huisartsenpraktijken een gedeeltelijke of zelfs volledige patiëntenstop. Het is daarom voor veel Groningers lastig om na een verhuizing of bij het pensioneren van de eigen huisarts een vervanger dicht bij huis te vinden. Dit blijkt uit een onderzoek van Independer onder 1.145 Nederlandse huisartsenpraktijken.

Bijna de helft (47,1%) van alle ondervraagde huisartsenpraktijken in de provincie Groningen accepteert momenteel alleen nieuwe patiënten onder strikte voorwaarden, bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding, gezinshereniging of samenwonen. Soms worden enkel patiënten uit een bepaald postcodegebied aangenomen. Van alle Groningse huisartsen maakt bovendien 7,8% helemaal geen uitzonderingen: zij hebben een volledige patiëntenstop.

/ #HogelandNieuws #Nieuws

MeisterJournaal.nl

1 month 1 week ago

LEENS – Op zaterdag 21 oktober is er weer Streekmarkt bij Museum Borg Verhildersum. Van 10.00 tot 16.00 uur staan diverse kraampjes op het voorterrein van de borg. De Streekmarkt biedt elke maand een verzameling lokale producten. Van ambachtelijke kaas tot ingemaakte groenten en fruit. Van zeepjes tot kookboeken en handgemaakte sieraden. Restaurant Ons Schathoes is geopend voor koffie en gebak en in het Koetshuis is de expositie Leermeesters van de Ploeg te zien.

Kunstenaarsvereniging De Ploeg werd in 1918 opgericht om het artistieke klimaat in de stad Groningen te verbeteren. F.H. Bach, A.W. Kort en C.P. de Wit, vooraanstaande docenten aan Academie Minerva in de vroege twintigste eeuw, waren tevens zeer actief als schilders. Deze expositie brengt hun werken voor het eerst samen en toont de artistieke erfenis die zij aan de leden van De Ploeg nalieten. De expositie is dit jaar alleen nog in oktober te bezoeken in het Koetshuis van Verhildersum.

/ #HogelandNieuws #Nieuws